01-11-2016_108-066vh-3219_o-poryadke-provedeniya-itogovogo-sochineniya